#12

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: تعریف زیر بیان کننده کدام گزینه می باشد؟ "این مفهوم در برگیرنده خودکارسازی یا اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار در زنجیره ارزش است"


#13

صفحه: 13 - 13 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ "با درگیر کردن مشتریان در یک گفتگوی تعاملی مبتنی بر اعتماد صورت میگیرد. این مسئله شبیه به چیزی است که آمازون به آن پالایش مشارکتی میگوید"


#14

صفحه: 37 - 37 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از عبارات زیر مربوط به "چهار سی" می باشد؟


#15

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از مفاهیم تولید-مصرف می باشد؟ "یک مصرف کننده که یک فرد آماتور در زمینه ای خاص است ولی به اندازه ای مطلع است که نیازمند تجهیزاتی باشد که دارای برخی قابلیت های حرفه ای می باشند"


#16

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: هر یک از عناصر چارچوب SOSTAC را به اختصار توضیح دهید.


پاسخ: تجزیه و تحلیل موقعیت: وضعیت کنونی ما چگونه است؟ اهداف: کجا میخواهیم باشیم؟ استراتژی: چگونه میخواهیم به جایگاه مورد هدف دست یابیم؟ تاکتیک: چگونه از ابزارهای آمیخته بازاریابی در محیط برخط به محو مطلوب استفاده کنیم؟ عملیات: شامل برنامه های عملیاتی و مهارت های مدیریت پروژه می باشد. کنترل: کنترل عملیات با بهبود آنچه لازم است چگونه عملیات خود را کنترل کنیم.

#17

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: "amazon" مربوط به کدامیک از انواع تجارت الکترونیک می باشد؟


#18

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از کسب و کارهای زیر از مدل C2B پیروی میکنند؟


#19

صفحه: 35 - 35 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت"یک بازاریاب همانند یک سرآشپز در یک آشپزخانه است...یک مخلوط کننده مواد اولیه"از کیست؟


#20

صفحه: 104 - 105 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: چهار مرحله توسعه وفاداری مشتری از دیدگاه الیور را بیان نمایید.


پاسخ: 1-وفاداری شناختی 2-وفاداری احساسی 3-وفاداری کنشی 4-وفاداری در عمل

#21

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: باتوجه به مفاهیم مختلف تولید-مصرف، تعریف زیر کدام گزینه را نشان می‌دهد؟ "فردی که به طراحی و سفارشی‌سازی محصولاتی که خریداری میکند، کمک می‌نماید"


#22

صفحه: 68 - 69 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: مخفف "هزینه هر کلیک" چیست؟


#23

صفحه: 101 - 102 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از عبارات زیر سه بعد وفاداری مشتری را به درستی بیان نموده است؟


#24

صفحه: 45 - 45 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: بزرگترین برند در توزیع کدامیک از گزینه‌های زیر است؟


#25

صفحه: 138 - 138 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر سومین مرحله از فرآیند اطلاعات برخط می‌باشد؟


#26

صفحه: 276 - 276 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ویروس تشویقی را تعریف کنید.


پاسخ: یکی از شیوه‌های بازاریابی ویروسی می‌باشد که با دادن برخی پاداش‌ها برای ارائه آدرس شخصی (رایانامه و ...) معارفه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. بدست آورد یک ورودی اضافی با شرکت در قرعه‌کشی یک جایزه. و چون رضایت گیرنده رایانامه وجود دارد، خطر شکستن قانون حفظ حریم خصوصی ممکن نیست.

#27

صفحه: 96 - 96 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ....... عبارت است از تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه‌هایی که مشتری می‌پردازد؟


#28

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: درصد بازدیدکنندگان از سایت که پس از بازدید از تنها یک صفحه از سایت، خارج می‌شوند، چه نام دارد؟


#29

صفحه: 37 - 37 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از عبارات زیر مربوط به مدل مفهومی "چهار سی" می‌باشد؟


#30

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام مورد به‌طور کلی به خرید و فروش یا معاملات برخط می‌پردازد؟


#31

صفحه: 34 - 34 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: جنبه‌های کلیدی 7p آمیخته بازاریابی کلاسیک را نام ببرید.


پاسخ: محصول، قیمت، مکان، تبلیغات، افراد، مدرک فیزیکی و فرآیند

#32

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: مشتریان درون سازمانی و مشتریان برون سازمانی را با توضیح بیان کنید.


پاسخ: مشتریان درون سازمانی: که همکار خودمان هست که درجریان تولید محصول و ارائه خدمت موثر است مثل صندوقدار بانک که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند چون در فرآیندی که به مشتریان خارجی ارزش ایجاد می‌شود، کارکنان داخلی نقش اساسی ایفا می‌کنند. مشتریان برون سازمانی: مصرف‌کنندگان محصولات یا خدمات یک شرکت اصولا مشتریان برون سازمانی آن شرکت هستند که می‌توانند افراد یا شرکت‌های دیگر باشند.

#33

صفحه: 3 - 4 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت SOSTAC مخفف کدام مجموعه از کلمات زیر است؟


#34

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: فردی که به طراحی و سفارشی سازی محصولاتی که خریداری می کند کمک می کند چه نامیده می شود؟


#36

صفحه: 3 - 4 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از گزینه های زیر جزء مراحل ایجاد یک برنامه بازاریابی الکترونیک ( سوستاک ) نمی باشد؟


#37

صفحه: 6 - 6 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: حجم تجارت B2B چند برابر B2C تخمین زده شده است؟


#38

صفحه: 7 - 7 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: شبکه اجتماعی فیس بوک از کدام یک از انواع تجارت الکترونیک استفاده می کند؟


#39

صفحه: 4 - 4 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: "استراتژی تماس - تبلیغات اینترنتی" ، مربوط به کدامیک از موارد در چارچوب کاری برنامه ریزی SOSTAC می باشد؟


#40

صفحه: 7 - 7 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: "Ebay"، مربوط به کدامیک از انواع تجارت الکترونیک می باشد؟


#41

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این مفهوم در برگیرنده خودکار سازی یا اتوماسیون فرایندهای کسب وکار در زنجیره ارزش است ؟


#42

صفحه: 16 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه از عناصر 5S می باشد ؟


#43

صفحه: 34 - 35 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: سه متغیر اضافه شده به آمیخته بازاریابی الکترونیکی نسبت به آمیخته بازار یابی سنتی ( 4P) کدامند ؟


#44

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این نوع وفاداری وقتی وجود داردکه مشتری نگرش نسبی بالایی به مارک دارد ولی به دلایل برخی عوامل موقعیتی و محیطی تکرار خرید کمی دارد ؟


#45

صفحه: 96 - 96 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از جمله موارد تعیین کننده تمامیت فایده مورد انتظاراز نظر مشتری است ؟


#46

صفحه: 33 - 33 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ایجاد تعادل کلی در آمیخته ، در اصطلاح چه محسوب می شود ؟


#47

صفحه: 12 - 12 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از گزینه ها از اصول اولیه بازاریابی که در دو حالت برخط و برون خط یکسان هستند ، نمی باشد ؟


#48

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: تعهدات باید از طریق ........ارائه گردد ، از طریق ......حمایت شوند واز طریق .......تحقق یابند ؟


#49

صفحه: 96 - 96 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ...................عبارت است ازتفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه هایی که مشتری می پردازد ؟


#50

صفحه: 138 - 138 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از گزینه های زیر سومین مرحله از فرایند اطلاعات بر خط می باشد ؟


#51

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: این نوع مسیریابی در یک صفحه از گروهی از صفحات قرار دارد ودر کپی بدنه سایت ودربخش محصولات مرتبط ، قرار می گیرد ؟


#52

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام یک از موارد زیر ازجمله قوانین مسیر یابی است ؟


#53

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: هنگامی که مشتری نگرش نسبی بالایی به مارک دارد ولی به دلایل برخی عوامل موقعیتی و محیطی ، تکرار خرید کمی دارد کدامیک از گزینه های زیر درست می باشد .


#54

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد . به کسی گفته می شود که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد .


#55

صفحه: 102 - 102 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از عبارات زیر سه بعد وفاداری مشتری را به درستی بیان می کند


#56

صفحه: 105 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از مراحل توسعه وفاداری می باشد که الیور مشخص نمود . « این مرحله قصد و نیت به رفتار است به طوری که بوسیله احساس مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد و دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد.»


#57

صفحه: 136 - 136 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: "انتخاب هدایا _ روش های تحویل _ افزودن کدپستی" مربوط به کدامیک از مراحل فرآیند خرید برخط می باشد .


#58

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از قوانین مسیریابی می باشد " که به بازدیدکنندگان کمک می کند که در درون سایت باقی بمانند ."


#59

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از گزینه های زیر اهداف مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها به درستی بیان می کند


#60

صفحه: 208 - 208 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از عبارات زیر در مورد روش های بهترین حروف چینی که خدمات مشاوره الکترونیکی پیشنهاد می کند به درستی بیان گردیده است .


#61

صفحه: 240 - 240 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد . " ایجاد می شود تا موتور جستجو را قادر سازد سریعاً صفحات مرتبط با کلیدواژه ها یا جملات کلیدی را که توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرند را پیدا کنند ."


#66

صفحه: 172 - 173 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: یک روش مهندسی برای طراحی تار نماکه به واسط کار بری سایت اطمینان می دهد که سایت آموزنده،به یاد ماندنی، بدون خطا،موثر حاوی رضایت مشتری باشد؟


#67

صفحه: 166 - 167 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟(درصد بازدیدکنندگان یک صفحه یا سایت می باشدکه پس از بازدیداز تنها یک صفحه از سایت خارج می شوند)


#68

صفحه: 163 - 163 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام گزینه به بهینه سازی موتور جستجو اشاره دارد؟


#70

صفحه: 104 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: تعریف زیر مربوط به کدامیک از مراحل توسعه وفاداری می باشدکه الیور مشخص نمود؟ در این سطح نگرش به سوی سازمان برمبنای رضایت حاصل شده در موقعیت های قبلی حاصل می شود.این مرحله لذت وخوشی تعریف رضایت را منعکس می کند.


#71

صفحه: 80 - 80 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از گزینه های زیراز عوامل وب3 می باشد؟


#72

صفحه: 138 - 138 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از مراحل فرایند اطلاعات برخط می باشد؟ اشاره دارد به اینکه چگونه مشتری ترکیبی از تصاویر گرافیکی،متن وابزارهای چند رسانه ای را برروی سایت تفسر می کند.


#73

صفحه: 207 - 208 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از عبارات زیر در مورد روش های بهترین حروف چینی که خدمات مشاوره الکترونیکی پیشنهاد میکند به درستی بیان گردیده است؟


#74

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از قوانین مسیریابی می باشد،که به بازدید کنندگان کمک می کند که در درون سایت باقی بمانند.


#75

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: این تارنماها تأمین کننده اطلاعات برای تحریک خرید و ساخت رابطه هستند .


#76

صفحه: 47 - 47 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: عبارت زیر تعریف کدام عامل کلیدی از خط مشی ها برای ارائه پیشبرد می باشد؟ " یک بعد از خلاقیت است و به تعمیق تجربه و تأثیر اطلاعات می پردازد "


#77

صفحه: 62 - 62 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ............................. یک تکنیک اساسی برای توسعه استراتژی بازاریابی الکترونیکی در یک سازمان است ؟


#78

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: نرخ کدام دسته از تبلیغات به علت قرارگیری در محلی نامشخص پایین ترین قیمت را دارد؟


#79

صفحه: 62 - 64 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: بخش های اصلی مدل بازاریابی الکترونیک را نام ببرید.


پاسخ: بخش های مشتری واسطه های جستجو واسطه ها و سایت های رسانه سایت های مقصد

#80

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: این نوع وفاداری زمانی وجود دارد که مشتری نگرش نسبی بالایی به مارک دارد ولی به دلایل برخی عوامل موقعیتی و محیطی، تکرار خرید کمی دارد؟


#81

صفحه: 2 - 1 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از گرینه های زیر جز مراحل ایجاد یک برنامه بازاریابی الکترونیک(سوستاک) نمی باشد؟


#82

صفحه: 69 - 66 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام نوع درآمد به طور معمول ناشی از هزینه هر دسترسی است، ولی می تواند ناشی از هزینه هر کلیک نیز باشد؟


#83

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: درصد بازدید کنندگان از سایت که پس از بازدید از تنها یک صفحه از سایت، خارج می شوند، چه نام دارد؟


#84

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از گزینه های زیر اهداف مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها را به درستی بیان می کند؟


#85

صفحه: 49 - 49 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از انواع حضور برخط می باشد که امکان ارتباط مشتریان با یکدیگر را می دهد؟


#86

صفحه: 37 - 37 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از عبارات زیر مربوط به "چهار سی" می باشد؟


#87

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تعریف زیر بیان کننده کدام گزینه است؟ "این مفهوم در برگیرنده خودکارسازی یا اتوماسیون فرایندهای کسب و کار در زنجیره ارزش است"


#89

صفحه: 240 - 240 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کاربرد ایندکس در جستجو چیست؟


#90

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: در این نوع تبلیغات پرداخت بابت میزان کلیک متن تبلیغات انجام می پذیرد .


#91

صفحه: 78 - 78 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: وبلاگ ها بهترین نمونه از این ویژگی اصلی وب 2 می باشند .


#92

صفحه: 83 - 83 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: به قدرتی از شبکه در هم تنیده اشاره می کند که توانایی همکاری و دسترسی وسیع یک سازمان را امکان پذیر می کند .


#93

صفحه: 137 - 137 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: " محتوای ارزشمند و متفاوتی را نشان می دهد و مخاطبان شما به یاد خواهند داشت و از طریق بوک مارکها، لینک ها یا توصیه به دوستان، شما به خاطر خواهید ماند. " تعریف فوق کدام یک از انواع رفتارهای جستجو را نشان می دهد ؟


#94

صفحه: 203 - 203 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدامیک از گزینه های زیر جزء پلاگین های استاندارد می باشد ؟


#95

صفحه: 138 - 138 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: كدام يك از گزينه هاي زيرسومين مرحله از فرآيند اطلاعات برخط مي باشد ؟


#96

صفحه: 162 - 162 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: طراحي تارنما بطور كامل مساوي است با :


#97

صفحه: 203 - 203 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: كداميك از گزينه هاي زير جز پلاگين هاي استاندارد مي باشد؟


#98

صفحه: 212 - 212 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: يك سرفصل پايه از صفحه اي مشخص ، اجزاي صفحه ،روابط آنها و اهميت مرتبط با آنها را نشان مي دهد.


#99

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اين نوع مسيريابي در يك صفحه از گروهي از صفحات قرار دارد و در كپي بدنه سايت و در بخش محصولات مرتبط ، قرار مي گيرد؟


#100

صفحه: 240 - 240 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اين گزينه ايجاد مي شود تا موتور جستجو را قادر سازد سريعا صفحات مرتبط با كليد واژه ها يا جملات كليدي را كه توسط كاربران مورد استفاده قرار ميگيرند را پيدا كنند؟


#101

صفحه: 246 - 246 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اساسي ترين آزمون براي اينكه بدانيم يك كليد واژه مرتبط به موضوع جستجو هست يا نه ، كدام است؟


#102

صفحه: 262 - 262 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اين گزينه به استفاده اهرم گونه از اثرشبكه اي اينترنت اشاره دارد؟


#103

صفحه: 69 - 69 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: مخفف " هزينه هر كليك " چيست ؟


#104

صفحه: 77 - 77 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: ارزيابي فناوري ها و نگرش هاي ارتباطات كه ممكن است هميشه با وب ماهيت تعاملي داشته باشد چه نام دارد؟


#105

صفحه: 83 - 83 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: كدام قانون به قدرتي از شبكه درهم تنيده شده اشاره مي كند كه توانايي همكاري و دسترسي وسيع يك سازمان را امكان پذير ميكند؟


#106

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: وفاداري مشتري شامل كدام سه بعد است؟


#107

صفحه: 106 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: عامل كليدي در شكل گيري تمايل خريد در آينده كدام گرينه مي شود؟


#108

صفحه: 126 - 126 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: كدام مورد اين روزها بعنوان " شبكه هاي اجتماعي " شناخته شده است ؟


#109

صفحه: 238 - 238 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: دستيابي به بالاترين مرتبه در ليست نتايج موتور جستجو هنگام تايپ كليد واژه ها يا اصطلاحات خاص چه نام دارد ؟


#110

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: كدام نوع از مسيريابي در يك صفحه از گروهي از صفحات قرار دارد و در كپي بدنه ي سايت و در بخش مرتبط، قرار مي گيرد ؟


#111

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: سه مرحله مديريت انتظارات مشتري كدام است ؟


#112

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: كداميك از موارد زير از جمله قوانين مسيريابي است؟


#113

صفحه: 16 - 16 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اهداف استفاده از کسب و کار های الکترونیکی را نام ببرید.(5 مورد)


پاسخ: 1-رشد فروش از طریق توزیع گسترده 2- ایجاد ارزش اضافی (دادن مزایای بیشتر به مشتریان برخط) 3-نزدیکتر شدن به مشتریان 4-صرفه جویی در هزینه ها 5- توسعه برند از طریق فعالیت های برخط

#114

صفحه: 29 - 29 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: SOATAC مخفف چیست؟


پاسخ: 1-موقعیت 2-اهداف 3-استراتژی 4-تاکتیک ها 5-اقدامات و کنترل

#115

صفحه: 37 - 37 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 952


سوال: چهار سی "لاتنبورن" را به صورت خلاصه نام ببرید


پاسخ: - نیاز ها و خواسته های مشتریان نسبت به کالا/خدمات - Customer needs and Wants - هزینه برای هر مشتری (قیمت) - Cost to the Customer - راحتی دسترسی کالاها/خدمات(مربوط به مکان) - Convenience - ارتباطات(پیشبرد) - Communication

#116

صفحه: 42 - 42 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: ویژگی های منحصر بفرد مجموعه ارزشی بر خط را نام ببرید.(5 مورد)


پاسخ: فوریت، تعامل پذیری،سرعت،راحتی،ارزانی خرید برخط،کسب تجربه بهتر با منابع بیشتر،اطلاعات غنی

#117

صفحه: 43 - 43 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: نمونه هایی از مجموعه های ارزشی برخط را نام ببرید.


پاسخ: - دنیای موزیک - یوتیوب - کلکو (مقایسه، خرید و ذخیره) - تارنمای دلخواه خط هواپیمایی با ارزان ترین بلیط - کانال های تلویزیونی اختصاص داده شده به منچستر یونایتد. اتوتریدر (بزرگترین تارنمای خودرو در جهان)

#118

صفحه: 65 - 65 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: مدل بازار دنباله دار را تعریف کنید.


پاسخ: این مدل سابقن به عنوان قانون "زیپ" شناخته شده بود. این قانون به مجموعه بزرگی از اقلام که طبق اندازه یا محبوبیت مرتب شده اند اشاره می کند. مدل بازار دنباله دار چگونگی کاهش تناوب یا محبوبیت اقلام طی روش منظم را توضیح می دهد. که به عنوان پدیده ای بلند مدت شناخته شده است.

#119

صفحه: 69 - 70 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مدل های اصلی کسب درآمد یک کارآفرین تازه کار و یا مالک وب سایت را نام ببرید.(حداقل 5 مورد)


پاسخ: - درآمد حاصل از اشتراک دسترسی به متن. - درآمد حاصل ازپرداخت بابت هر دسترسی به اسناد. - درآمد ناشی از نمایش تبلیغات روی سایت. - درآمد حاصل از تبلیغات CPC درسایت. - درآمد حاصل ازحمایت مالی بخش ها و یا محتوای سایت. - درآمد های واسطه های زنجیره ای. - دسترسی به داده های مشترکین برای بازاریابی ایمیلی. - دسترسی به مشتریان برای تحقیقات برخط

#120

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: درآمد حاصل از تبلیغات CPC درسایت را توضیح دهید.


پاسخ: CPC مخفف هزینه هر کلیک است.تبلیغ کنندگان بابت تعداد دفعاتی که تبلیغاتشان نمایش داده می شود هزینه پرداخت نمی کنند بلکه با توجه به تعداد کلیک هایی که روی آگهی می شود هزینه می پردازند. این تبلیغات به طور معمول تبلیغات متنی مشابه با لینک های پشتیبان در موتور جستجو می باشند.

#121

صفحه: 96 - 96 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 962


سوال: "فایده از نظرمشتری" طبق نظریه کاتلر را توضیح دهید.


پاسخ: فایده از نظرمشتری عبارتست از تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه هایی که مشتری می پردازد. کل فایده از نظر مشتری مزایایی است که مشتری از خرید یک کالایا خدمت انتظار دارد. کل هزینه از نظر او هزینه ایست که انتظار دارد برای ارزیابی، تهیه و استفاده از یک کالا یا خدمت بپردازد.

#122

صفحه: 96 - 96 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه هایی که مشتری می پردازد چه نام دارد؟


#123

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: وفاداری با تکرار خرید بالاهمراه با نگرش نسبی بالا به نشان تجاری، ................... می باشد.


#124

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از ویژگی های زیر جزو وفاداری پنهان می باشد.


#126

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: نرخ انعکاس و در بازاریابی الکترونیکی عملی را تعریف کنید.


پاسخ: نرخ انعکاس درصد بازدید کنندگان یک صفحه یا سایت می باشد که پس از بازدید از تنها یک صفحه از سایت، خارج می شوند. همچنین می توان مدت زمان این بازدید را نیز مورد ارزیابی قرارداد. با استفاده از ابزار های تحلیل وب نرخ انعکاس را برای تحلیل و ارتقای تاثیر پذیری صفحات ورودی و با کیفیت از ارجاع به یک صفحه مورد بررسی قرار می دهند.

#127

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: سه قانون مسیر یابی برای قالب های مسیر یابی که در سایت مورد استفاده قرار میگیرد را نام ببرید.


پاسخ: 1- ساده بدون تعداد زیاد دکمه. 2- پایداری:از کاربر در جهت مشاهده منوها و قالب های مختلف جلوگیری می نماید. 3- تابلوها: به بازدید کنندگان کمک می کند درون سایت باقی بمانند.

#128

صفحه: 247 - 247 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اسناد فراداده را نام برده و اهمیت آنها برای وب سایت را بیان نمایید.


پاسخ: سه نوع از مهمترین فراداده ها عبارتند از : برچسب های عنوان سند، برچسب های متا مربوط به توصیف و تشریح سند، برچسب های کلید واژه های متا. باید تلاش شود این سه عامل برای وب سایت به صورت انحصاری به وجود آید در غیر اینصورت گوگل ممکن است محتوا را به عنوان یک تکرار ارزیابی کرده و برخی از صفحات وب سایت از درجه اهمیت کمتری برخوردار شوند.

#178

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: amazon مربوط به کدامیک از انواع تجارت الکترونیک می باشد؟


#179

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تعریف زیر بیان کننده کدام گزینه می باشد؟ این مفهوم دربرگیرنده خودکارسازی یا اتوماسیون فرآیند کسب و کار در زنجیره ارزش است؟


#180

صفحه: 16 - 16 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه از عناصر 5s می باشد؟


#183

صفحه: 42 - 42 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه تعریف درستی از وارانتی می باشد؟


#184

صفحه: 67 - 67 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت ROI به چه معنی است؟


#185

صفحه: 107 - 107 | فصل: 5 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: شش حالت ارتباط میان رضایت و وفاداری از دیدگاه الیور را بیان نمایید.


پاسخ: 1-رضایت و وفاداری تجلی یک مفهوم یکسان است2-رضایت مفهومی برای وفاداری است3-نقش مرکزی رضایت تقلیل یافته و بیانگر این نکته است که رضایت جزو تشکیل دهنده وفاداری است4-مفهوم وفاداری نهایی را بیان می کند که رضایت و وفاداری ساده از اجزای آن هستند5-چه سهی از رضایت در ایجاد وفاداری موثر است6-رضایت را سرآغاز مراحل متوالی اند که در نهایت به وفاداری ختم می شود.

#187

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این نوع مسیر یابی در یک صفحه از گروهی از صفحات قرار دارد و در کپی بدنه سایت و در بخش محصولات مرتبط قرار میگیرد.


#188

صفحه: 203 - 203 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از پلاگین های زیر جز پلاگین های استاندارد می باشد؟


#190

صفحه: 240 - 240 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: این گزینه ایجاد میشود تا موتور جست و جو را قادر سازد سریعا صفحات مربوط با کلیدواژه ها یا جملات کلیدی را که مورد استفاده قرار میگیرند را پیدا کند.


#191

صفحه: 246 - 246 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اساسی ترین آزمون برای اینکه بدانیم یک کلید واژه مرتبط به موضوع جست و جو هست یا نه، کدام است؟


#192

صفحه: 165 - 165 | فصل: 5 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: 5 رکن آغاز شده با s وجود دارد که طراحی سایت می تواند به دستیابی به این 5 s کمک کند.آنها را نام ببرید


پاسخ: فروش-ارائه یا به کارگیری-صحبت-ذخیره سازی-جذب

#193

صفحه: 104 - 105 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: مراحل توسعه وفاداری از نظر الیور را نام برده و یکی را به اختصار شرح دهید.


پاسخ: وفاداری احساسی وفاداری شناختی وفاداری کنشی وفاداری در عمل -وفاداری شناختی : در این مرحله اطلاعات موجود برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگر را برای مشتری مشخص میکند.اطلاعات از دانش قبلی و تجربه اخیر مشتری به دست می آید.

#194

صفحه: 107 - 107 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: شش حالت ارتباط میان رضایت و وفاداری از دیدگاه الیور را بیان نمائید ؟


پاسخ: حالت یک - بیانگر این است که رضایت و وفاداری تجلی یک مفهوم یکسان است . حالت دو - نشان دهنده این است که رضایت مفهومی مرکزی برای وفاداری است به صورتیکه بدون آن وفاداری وجود ندارد . حالت سه - نقش مرکزی رضایت تقلیل یافته و بیانگر این نکته است که رضایت یک جزء تشکیل دهنده وفاداری است و درواقع یکی از مولفه هاو ابعاد وفاداری میباشد . حالت 4 - مفهوم وفاداری نهائی را بیان میکندکه رضایت و وفاداری ساده از اجزای آن است . حالت 5 - این فرض مطرح است که چه سهمی از رضایت در ایجاد وفاداری موثر است - حالت 6 - رضایت را سرآغاز مراحل متوالی میداند که در نهایت به وفاداری ختم میگردد .و همچنین بیانگر این است که وفاداری ممکن است مستقل از رضایت باشد به صورتی که عدم رضایت ممکن است بر حصول یا عدم حصول وفاداری تاثیر گذار نباشد .

#195

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: سه مرحله از مدیریت انتظارات مشتری را نام برده و توضیح دهید ؟


پاسخ: درک انتظارات : مدیریت انتظارات تقاضای مشتریان با درک انتظارات شروع میکردد . از تحقیقات مشتری و سایت های معیار سنجی بدین منظور استفاده میشود که از چارچوب استاندارد برای اندازه گیری شکاف بین انتظارات و تحویل و اولویت بندی برای حل کاستی ها و همچنین از سناریو برای شناسائی حالات مشتری به وسیله خدمات در سایت خود استفاده میشود . تنظیم وعده های خدماتی : انتظارات میتواند به وسیله وارد شدن در یک قرارداد رسمی و غیر رسمی بهتر مدیریت شده باشد ، برای خدماتی که مشتری میتوانداز طریق ضمانت نامه یا وعده های خدمات مشتری انتظار داشته باشد ، بهتر است که ار وعده هایی بهتر از وعده های داده دشده باشد . مانند ارسال کتاب به وسیله یک خرده فروش که وعده سه روز داده بود ولی 2 روزه ارسال نموده است . ارائه وعده های خدماتی : تعهدات باید از طریق خدمات برخط ارائه شوند . از طریق کارکنان حمایت شوندو از طریق فیزیکی تحقق یابند . در غیر اینصورت اعتبارات برخط از بین میروند و مشتریان ممکن است هرگز بازنگردند . تکنیک های دقیق در مورد ارسال وعده های خدماتی تحت عنوان وعده ها و ضمانت خدمات پیروی میکنند .

#197

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: مشتریان درون سازمانی و مشتریان برون سازمانی را با توضیح بیان کنید ؟


پاسخ: مشتریان درون سازمانی : که همکار خودمان است که در جریان تولید،محصول و ارائه خدمت موثر است . مانند مدیر جدید بخش یا کارگر خط تولید که این مشتریان داخلی هم به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند . زیرا در فرآیندی که به مشتریان خارجی ارزش ایجاد میشود ، مشتریان داخلی نقش اساسی ایفاد میکنند . مشتری داخلی ناراضی نمیتواند رضایت مشتری خارجی را فراهم نماید . مشتریان برون سازمانی : مصرف کننده محصولات یا خدمات یک شرکت جزو مشتریان برون سازمانی هستند که این مصرف کنندگان میتوانند افراد یا شرکتهای دیگر باشند .

#198

صفحه: 105 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: تعریف زیر مربوط به کدامیک از مراحل توسعه وفاداری میباشد که الیور مشخص نمود ؟ " در این سطح نگرش به سوی سازمان بر مبنای رضایت حاصل شده در موقعیت های قبلی حاصل میشود . این مرحله لذت و خوشی تعریف رضایت را منعکس میکند. "


#200

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: تعهدات باید از طریق .............. ارائه گردد، ازطریق ............. حمایت شوندو از طریق .............. تحقق یابند .


#201

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: وفاداری مشتری شامل کدام سه بعد است ؟


#202

صفحه: 231 - 232 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: ساخت ترافیک یک وب سایت را از نظر تکنیک ها شرح دهید ؟


پاسخ: برای دستیابی به اهداف بازاریابی ، ایجاد ترافیک بسیار حیاتی است و از سه جنبه اهداف - تکنیک ها و زمان بندی میتوان یک ترافیک وب سایت را ساخت . اهداف ویژه باید معلوم باشد که این اهداف تاکتیک هایی جهت دستیابی به اهداف گسترده بازاریابی الکترونیکی هستند . در تکنیک ها : کانالهای رسانه ای دیجیتال و روشهای سنتی ارتباطات برون خط برای ترویج وب سایت بسیار اهمیت دارد . مثل تحلیل گر گوگل و در آخر زمان بندی : بازار یابی الکترونیکی هوشمند که شامل دو گروه کسانی که وب سایت را راه اندازی و یا بر فرآیند مداوم جذب سرمایه گذاری میکنند .

#204

صفحه: 240 - 241 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چه چیزی موتور جستجو را قادر میسازد سریعا صفحات مرتبط با کلید واژه ها یا جملات کلیدی را توسط کاربران مورد استفاده قرار میگیرند را استفاده کنند؟


#205

صفحه: 240 - 240 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کاربرد ایندکس در جستجو چیست ؟


#206

صفحه: 253 - 254 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: در این نوع تبلیغات پرداخت بابت میزان کلیک متن تبلیغات انجام می پذیرد.


#207

صفحه: 20 - 20 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در ماتریس ایگور آنسوف هنگامی که رشد کالا (کالاهای جدید) و رشد بازار (بازار های فعلی) باشد،کدام گزینه درست است؟


#208

صفحه: 167 - 167 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه تعریف درستی از وارانتی است.


#235

صفحه: 4 - 4 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: توالی یکپارچگی ابزار ها مربوط به کدامیک از موارد در چارچوب کاری برنامه ریزی SOSTAC می باشد.


#236

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: "PriceLine" مربوط به کدامیک از انواع تجارت الکترونیک می باشد.


#237

صفحه: 17 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اهداف بیان شده در زیر مربوط به کدام سودمندی بازاریابی الکترونیکی می باشد. "افزایش تعامل با ایجاد محتوای مختلف در وب سایت-افزایش زمان ماندگاری در وب سایت به میزان 10 درصد"


#238

صفحه: 21 - 22 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: هنگامی که شاخص درگیری مشتریان برخط"نرخ های تبدیل میکرو"باشد تاکتیک درگیری کدامیک از گزینه های زیر می باشد.


#239

صفحه: 65 - 65 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد. "چگونگی کاهش تناوب یا محبوبیت اقلام طی یک روش منظم را توضیح می دهد. "


#240

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: جمله زیر مربوط به کدامیک از مدل های اصلی درآمد می باشد؟ "طیف وسیعی از اسناد مربوط به یک دوره یک ماهه یا نوعا یکساله می تواند قابل دسترسی باشد."


#241

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: تعریف زیر مربوط به کدامیک از حالات وفاداری می باشد. "هنگامی رخ می دهد که مشتری همواره یک نام و نشان تجاری را خریداری می کند ولی تفاوت معناداری میان نشان های مختلف تجاری نمی بیند."


#242

صفحه: 275 - 275 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از نکات مهمی است که جاستین کاربی در مورد بازاریابی ویروسی بیان می کند؟ "شناسایی وب سایت ها،وبلاگ ها و یا مردم برای ارسال رایانامه جهت شروع انتشار ویروس"


#243

صفحه: 273 - 273 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام گزینه جزو معایب روش پرداخت به ازای هر کلیک است ؟


#244

صفحه: 247 - 268 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: سه مورد از انواع مختلف سایتهای وابسته ( مدل بازاریابی وابسته ) را نام ببرید ؟


پاسخ: سایت بازدیدی یا مروری که به ازای هر کلیک به فروشنده ها متصل میشوند . سایت پاداش که کمیسیون را بین سایت پاداش و بازدید کنندگان تقسی میکنند . سایتهای شهادت دهنده که برای جلب خریداران اولیه با جستجو در برندهای تجاری مختلف کسب و کاری به وجود آورند .

#248

صفحه: 262 - 263 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه تفاوت روابط عمومی بر خط و سنتی می باشد؟


#249

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر بیان کننده کدام گزینه می باشد؟ در قلب کسب و کار الکترونیکی قرار دارد. نزدیکتر شدن به مشتریان و درک بهتر انان ، ایجاد ارزش بیشتر برای کالاها وخدمات ، گسترش شبکه توزیع و افزایش فروش با به کارگیری آن امکان پذیر است.


#250

صفحه: 34 - 34 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: منبع یابی و آموزش - استراتژی ارتباطی مربوط به کدامیک از جنبه های کلیدی 7p آمیخته بازاریابی کلاسیک می باشد؟


#251

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر مربوط به کدامیک از مدل های اصلی درآمد می باشد؟ این درامد به طور معمول ناشی از هزینه ثابت یک دوره می باشد معامله هزینه ثابت معامله cpa و cpc


#253

صفحه: 60 - 60 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: digikala مربوط به کدامیک از انواع تجارت الکترونک می باشد؟


#254

صفحه: 248 - 248 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: درصد بازدید کنندکان یک صفحه یا سایت که پس از بازدید از تنها یک صفحه ، از سایت خارج میشوند چه نام دارد؟


#291

صفحه: 78 - 78 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های اصلی وب 2 می باشد؟


#292

صفحه: 136 - 136 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: " انتخاب هدایا - روش های تحویل - افزودن کد پستی" مربوط به کدام یک از مراحل فرایند خرید بر خط می باشد؟


#327

صفحه: 129 - 129 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: سه مرحله از مدیریت انتظارات مشتری را نام ببرید


پاسخ: 1) درک انتظارات 2)تنظیم وعده های خدماتی 3)ارایه وعده های خدماتی

#328

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ به کسی گفته می شود که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد


#329

صفحه: 220 - 220 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از قوانین مسیر یابی می باشد ، که به بازدید کنندگان کمک میکند که درون سایت باقی بمانند.


#333

صفحه: 4 - 4 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: آژانس های برون مرزی ، مربوط به کدام یک از موارد در چارچوب کاری برنامه ریزی SOSTAC می باشد ؟


#334

صفحه: 8 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: Priceline مربوط به کدام یک از انواع تجارت الکترونیک می باشد ؟


#335

صفحه: 35 - 35 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت " یک بازاریاب همانند یک سرآشپز در یک آشپزخانه است .... یک مخلوط کننده مواد اولیه " از کیست ؟


#336

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: فردی که به طراحی و سفارشی سازی محصولاتی که خریداری می کند کمک می کند چه نامیده می شود ؟


#337

صفحه: 64 - 64 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: عبارت زیر مربوط به کدام دسته از واسطه ها و سایت های رسانه ای می باشد ؟ " به عنوان جمع آوری کننده شناخته می شوند مانند Moneysupermarket , kelkoo , shopping . com و غیره ."


#338

صفحه: 105 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: در کدام مرحله از وفاداری ، اطلاعات موجود ، برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگربرای مشتری مشخص می کند ؟


#339

صفحه: 137 - 137 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: " محتوای ارزشمند ومتفاوتی را نشان می دهند و مخاطبان شما به یاد داشت و از طریق بوک مارک ها ، لینک ها یا توصیه به دوستان ، شما به خاطر خواهید ماند . " تعریف فوق کدام یک از رفتارهای جستجو را نشان می دهد ؟


#340

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این نو ع مسیر یابی در یک صفحه از گروهی از صفحات قرار دارد و در کپی بدنه ی سایت و در بخش محصولات مرتبط قرار می گیرد ؟


#381

صفحه: 7 - 7 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از کسب و کارهای زیر از مدل C2C پیروی نمی‏ کنند؟


#383

صفحه: 78 - 80 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از گزینه های زیر از عوامل «وب-3» نمی باشد؟


#384

صفحه: 138 - 137 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: چهارمین مرحله از فرایند اطلاعات بر خط چه نام دارد؟


#385

صفحه: 104 - 104 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: تعریف «مشتری تفاوت اندکی مابین نشانه های تجاری گوناگون می بیند و تکرار خرید پائینی وجود دارد» کدام نوع از وفاداری است؟


#386

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام یک از جملات زیر تعریف «نرخ انعکاس» می باشد؟


#387

صفحه: 34 - 30 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: منظور از «تبلیغات» که یکی از جنبه های کلیدی 7P آمیخته بازاریابی کلاسیک می باشد، چیست؟


#388

صفحه: 6 - 8 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: انواع مدل های تجارت الکترونیکی را به اختصار توضیح دهید.


پاسخ: - مدل کسب و کار B2B:مخفف Business-to-Business می باشد که یکی مدل های کسب و کار است که به آن مدل تجارت به تجارت نیز گفته می شود. در مدل بی تو بی، تمرکز بر فروش محصولات و خدمات به شرکت های دیگر است. - مدل کسب و کار B2C:مخفف Business-to-Customer می باشد که به صورت کلی منظور از این مدل کسب و کار، رابطۀ تجاری میان شرکت‌ها یا کسب‌ و کارها با مشتریان، مصرف‌‌کنندگان و یا کاربران نهایی محصولات یا خدمات آن‌ شرکت‌ها است. -مدل کسب و کار C2B: مخفف Customer-to-Business می باشد که در این مدل یک خریدار درخواست خرید را به فروشندگانی که با هم رقابت می کنند، ارائه می دهد. مدل کسب و کار C2C:مخفف Cutomer-to-Customer می باشد به معنای کسب و کار بین مشتری-مشتری، که تجارت بین افراد را تسهیل می‌کند. چه برای کالاها یا خدمات، این مدل از تجارت الکترونیک به مردم امکان می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

#389

صفحه: 48 - 49 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: ابزارهای خودکار خدمات مشتری در دنیای بر خط را بیان کرده و 2 مورد را توضیح دهید.


پاسخ: 90 درصد از تارنماها باید طوری طراحی شود که در خدمت مشتری باشد. در ارائه خدمات برخط بسیاری از خدمت ها می توانند خودکار شوند. که عبارتند از: 1- پاسخ خودکار 2- اطلاع رسانی با رایانامه 3- تسهیلات تماس تلفنی 4- گفتگوی زنده 5- پرسش های متداول 6- خدمات پرسش و پاسخ 7- موتورهای جست و جو در تارنماها 8- مرورگری شرکتی 9- دستیارهای مجازی 10- دستیاران مشتری - تسهیلات تماس تلفنی: عبارت است از تماس مرکز خدمات مشتری بصورت خودکار با مشتری، زمانی که مشتریان شماره تلفن و زمان مناسب را اعلام می نمایند. - پاسخ خودکار: زمانی که یک رایانامه (ایمیل) یا فرم دریافت می شود، بطور خودکار پاسخ را تولید می کند.

#390

صفحه: 78 - 78 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 961


سوال: نمونه های مربوط به ویژگی «تشویق به ایجاد مفهوم تولید شده به وسیله کاربر» در وب 2 را نام ببرید.


پاسخ: وبلاگ بهترین نمونه از این مورد می باشد. مثال دیگر، همکاری دایره المعارف ویکی پدیا (www.wikipedia.com) و البته یوتیوب (www.youtube.com) یا سایت های شایسته مانند کمدی ثابت (www.constantcomedy.com)

#391

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: مشتریان «درون سازمانی» و «برون سازمانی» را توضیح دهید.


پاسخ: - مشتریان درون سازمانی: عبارتند از افرادی (مشتریانی) که همکار خودمان هستند ودر جریان تولید، محصول و ارائه خدمت موثر می باشند، مانند مدیر جدید بخش، صندوقدار بانک یا کارگر خط تولید. اینگونه مشتریان نیز به اندازه مشتریان خارجی (برون سازمانی) مهم هستند زیرا در فرایندی که به مشتریان خارجی ارزش ایجاد می شود، نقش اساسی ایفا می کنند. - مشتریان برون سازمانی: عبارتند از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات یک شرکت که در بیرون از سازمان (شرکت) قرار دارند. این مصرف کنندگان می توانند افراد یا شرکت های دیگر باشند.

#392

صفحه: 104 - 105 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مراحل توسعه وفاداری مشتری از دیدگاه الیور را نام برده و 1 مورد را به دلخواه شرح دهید.


پاسخ: 1- وفاداری شناختی 2- وفاداری احساسی 3- وفاداری کنشی 4- وفاداری در عمل - وفاداری کنشی: مرحله سوم از توسعه وفاداری (الیور)، به طوری که بوسیله احساس مثبت، تحت تاثیر قرار می گیرد. کنش دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد. این تعهد، قصد خرید مشتری برای تکرار خرید و مشابه انگیزش است. با اینکه قصد مشتری از تکرار خریر ممکن است قابل پیش بینی و مود انتظار باشد ولی ممکن است به عمل منجر نشود.

#393

صفحه: 47 - 47 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عامل های کلیدی خط مشی های ارائه پیشبرد را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید.


پاسخ: 1- آمیخته: ایجاد آمیخته بهینه پیشبرد برای ابزارهای مختلف ارتباطی 2- یکپارچگی: ابزارهای مختلف ارتباط بر خط و برون خط می بایست یکپارچه شوند. 3- خلاقیت: اینترنت فرصت های خلاقانه ای را برای بازاریابان ایجاد کرده است. خلاقیت می بایست با استراتژی کلی ارتباطات متناسب باشد. 4- تعامل پذیری: یک بعد از خلاقیت است و به تعمیق تجربه و تاثیر ارتباطات می پردازد. 5- جهانی سازی: حضور جهانی پیچیدگی را افزایش می دهد. تارنماها دریچه ای به جهان هستند. 6- تامین منابع: فرصت های ایجاد ارتباطات بر خط نامحدود، اما منابع شامل محترا، تعاملات و پایگاه داده نامحدود نیستند و این منابع برای ارائه خدمات به مشتریان برخط و برون خط لازم هستند.

#396

صفحه: 20 - 20 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در ماتريس ايگور انسوف كداميك از موارد زير از راهبردهاي توسعه محصول نمي باشد؟


#398

صفحه: 34 - 34 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: كداميك از گزينه هاي زير شامل ابعاد آميخته بازاريابي نمي باشد؟


#399

صفحه: 63 - 64 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: بخش هاي اصلي مدل بازاريابي الكترونيكي شامل كداميك از موارد زير مي شود؟


#404

صفحه: 67 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: كداميك از موارد زير جزو 8 مدل اصلي درامد كه يك كارافرين وب تازه كار و يا مالك وب سايت مي تواند براي كسب درامد از ان استفاده كند نمي باشد:


#406

صفحه: 238 - 238 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: كدام گزينه به بهينه سازي موتور جستجو اشاره دارد؟


#407

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: سه بعد وفاداري مشتري را از نظر مفهومي بيان نمائيد.


پاسخ: از نظر مفهومي وفاداري شامل سه بعد رفتاري، نگرشي و تركيبي است: بعد رفتاري بر رفتار مشتري در تكرار خريد تاكيد دارد.بعد نگرشي به ميزان گرايش مطلوب و مساعد به سوي يك ارائه كننده خدمت است. بعد تركيبي وفاداري تعاريف ابعاد رفتاري و نگرشي از وفاداري را با هم تركيب مي كند.

#408

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: كداميك از گزينه هاي زير اهداف مديريت ارتباط با مشتري براي سازمان ها را به درستي بيان مي كند؟


#409

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: هر يك از عناصر sostak را به اختصار توضيح دهيد.


پاسخ: تجزيه و تحليل موقعيت: وضعيت كنوني ما چگونه است؟ اهداف: كجا مي خواهيم باشيم؟ استراتژي: چگونه مي خواهيم به جايگاه مورد هدف دست يابيم؟ تاكتيك: چگونه از ابزارهاي آميخته بازاريابي در محيط برخط به نحو مطلوب استفاده كنيم؟ عمليات: شامل برنامه هاي عملياتي و مهارت هاي مديريت پروژه مي باشد. كنترل: كنترل عمليات با بهبود آنچه لازم است، چگونه عمليات خود را كنترل كنيم؟

#445

صفحه: 10 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: بانکداری الکترونیک زیر مجموعه کدام یک از تعاریف الکترونیک میباشد


#446

صفحه: 12 - 12 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از موارد زیر از اصول اولیه بازاریابی نمیباشد


#448

صفحه: 50 - 50 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: یکی از عوامل متمایز کننده که به بسیاری از کسب و کارها در کسب موفقیت کمک میکند چیست


#452

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: مشتری را تعریف کرده و به چند دسته تقسیم میگردند


پاسخ: کسی که محصولات و خدمات سازمان را خریده و یا از آن استفاده میکند به عنوان مشتری تعریف میگردد به عبارتی دیگر مشتریان مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نمایش یک عملکرد را مصرف میکنند که به دو دسته تقسیم میشود 1-مشتریان درون سازمانی 2- مشتریان برون سازمانی

#453

صفحه: 99 - 99 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: مصرف کنندگانی هستند که تجارب منفی از شرکت داشته و تبلیغ دهان به دهان منفی درباره شرکت میکنند این تعریف مربوط به کدام نوع مشتری است


#454

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: از دید پیتر دراکر اولین وظیفه یک شرکت چیست


#457

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدامیک از گزینه های زیر صحیح میباشد


#458

صفحه: 105 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: کدامیک از مراحل وفاداری مربوط به مدل چهار مرحله ای الیور نمیابشد


#460

صفحه: 136 - 136 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تضمین امنیت و تخفیف ها جزء کدام دسته از فرآیند خرید میباشد


#524

صفحه: 1 - 1 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در تبلیغات اینترنتی کدام یک از گزینه های زیر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد


#525

صفحه: 1 - 100 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: ebay مروبط به کدام یک از انواع تجارت الکترونیک است


#526

صفحه: 1 - 100 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از موارد زیر از جمله قوانین مسیریابی است


#527

صفحه: 1 - 100 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه ها زیر سومین مرحله از فرآیند اطلاعات برخط می باشد؟


#528

صفحه: 1 - 200 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: دستیابی به بالاترین مرتبه در لیست نتایج موتور جستجو هنگام تایپ کلید واژه ها یا اصطلاحات خاص چه نام دارد؟


#530

صفحه: 1 - 280 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: مخفف هزینه هر کلیک چیست؟


#531

صفحه: 1 - 280 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام مورد این روزها به عنوان شبکه های اجتماعی شناخته شده است؟


#533

صفحه: 47 - 47 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: 6 عامل کلیدی خط مشی ها برای ارائه پیشبرد را نام ببرید.


پاسخ: 1.آمیخته 2.یکپارچگی 3.خلاقیت 4.تعامل پذیری 5.جهانی سازی 6.تامین منابع

#534

صفحه: 65 - 67 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: چهار مورد از دنباله هایی که بازاریابان برخط با آن ها مواجه می شوند را نام ببرید.


پاسخ: 1.محبوبیت یک واژه جستجو در یک گروه یا سایت شخصی 2.محبوبیت محتوا در یک تارنما 3.محبوبیت اقلام خریداری شده از یک سایت خرده فروشی اینترنتی 4.محبوبیت وب سایت هایی در یک دسته که از طریق بازدید کنندگان منحصر به فرد آن اندازه گیری می شود

#536

صفحه: 102 - 102 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: 3 بعد وفاداری مشتری را از نظر مفهومی بیان نمایید.


پاسخ: 1.بعد رفتاری بر رفتار مشتری در تکرار خرید تاکید دارد 2. بعد نگرشی به مفهوم میزان گرایش مطلوب و مسلعد به سوی یک ارائه کننده خدمت است 3.بعد ترکیب وفاداری،تعاریف ابعاد رفتاری و نگرشی از وفاداری را باهم ترکیب می کند.

#537

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: سه مرحله از مدیریت انتظارات مشتری را نام ببرید.


پاسخ: 1.درک انتظارات 2.تنظیم وعده های خدماتی 3.ارائه وعده های خدماتی

#538

صفحه: 7 - 8 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: طرفین همکاری بازاریابی الکترونیکی را نام ببرید.


پاسخ: 1.کسب و کار با کسب کار B2B و 2.کسب و کار با مشتری B2C و 3.مشتری با مشتری C2C و 4.مشتری با کسب و کار C2B

#539

صفحه: 48 - 49 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر جزو ابزارهای خودکار خدمت به مشتری در دنیای برخط است ؟


#540

صفحه: 104 - 105 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: خریدهایی که ما به صورت روزمره انجام میدهیم جزو کدام دسته از الگوهای خرید است ؟


#654

صفحه: 6 - 6 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: درکسب وکار الکترونیکی به صورت سنتی بیشترین حجم تجارت را کدام مورد به خود اختصاص داده است؟


#655

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک ازموارد زیرازجمله قوانین مسیریابی است؟


#656

صفحه: 240 - 240 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چه چیزی موتور جستجو راقادر سازد سریعاً صفحات مرتبط با کلیدواژه یاجملات کلیدی راکه توسط کاربران مورد استفاده قرارمی گیرد راپیدا کند؟


#657

صفحه: 129 - 129 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: سه مرحله مدیریت انتظارات مشتری کدام است؟


#658

صفحه: 64 - 64 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارت زیر مربوط به کدام دسته ازواسطه ها وسایت های رسانه می باشد؟"غالباً شخصی انداما ممکن است اهمیت زیادی داشته باشند به طور مثال درانگلستان مارتین لویس از Moneysavingexpert.com میلیون ها دلار برای بازدید هرماهه به دست آورد."


#659

صفحه: 137 - 137 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: درکدام نوع ازرفتار جستجو،محتوای ارزشمند ومنحصربه فردی ارایه می دهدومخاطبان شمابه یادخواهندداشت وازطریق بوک مارکها،لینکها و...شما به خاطرخواهیدماند؟


#660

صفحه: 68 - 69 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: جمله زیر مربوط به کدامیک ازمدلهای اصلی درآمد می باشد؟"طیف وسیعی ازاسنادبرای یک دوره یک ماهه یانوعایک ساله می تواند قابل دسترسی باشد."


#661

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام یک از موارد زیر ،جز انواع مسیر یابی سایت ها نیست؟


#662

صفحه: 220 - 220 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام یک از گزینه ها ، از قوانین مسیر یابی بوده که به بازدیدکنندگان کمک می کند که درون سایت ها باقی بمانند؟


#663

صفحه: 204 - 204 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: ترکیب رنگ های استفاده شده در طراحی وب چه زمانی اهمیت دارد؟


#664

صفحه: 198 - 198 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: زیبایی شناسی در طراحی سایت ، ترکیب کدام موارد است؟


#665

صفحه: 166 - 166 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: درصد بازدیدکنندگان یک صفحه یا سایت که پس از بازدید از تنها یک صفحه از سایت خارج می شوند ، تعریف کدام است؟


#666

صفحه: 29 - 29 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام یک از اهداف 5s نیست؟


#667

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام مورد از اجزای چارچوب برنامه ریزی سوستاک نیست؟


#668

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: تجارت بین شرکت ها یا کسب و کارها ، کدام مورد است؟


#669

صفحه: 29 - 29 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت SOSTAC مخفف کدام مجموعه از کلمات زیر می باشد؟


#670

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: فردی که به طراحی و سفارشی سازی محصولاتی که خریداری می کند کمک می کند ، چه نامیده می شود؟


#671

صفحه: 85 - 85 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: خرید هایی که ما به صورت روزمره انجام می دهیم جزو کدام دسته از الگوهای خرید است؟


#672

صفحه: 95 - 95 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در حال کلی مشتریان محصولات و خدمات یک سازمان را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود ، آن دو دسته کدام اند؟


#673

صفحه: 47 - 47 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: عبارت زیرمربوط به کدامیک ازعوامل کلیدی خط مشی ها برای ارائه پیشبرد می باشد؟


#674

صفحه: 234 - 234 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: موارد زیرمربوط به کدامیک ازانتخاب های دردسترس درآمیخته دیجیتالی برای ساخت ترافیک می باشد؟


#675

صفحه: 52 - 52 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه فرآیندایجادنقدینگی مازاد برای بخش واسط کاربری رابه درستی بیان می کند؟


#676

صفحه: 65 - 65 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ "چگونگی کاهش تناوب یامحبوبیت اقلام طی یک روش منظم راتوضیح می دهد"


#682

صفحه: 234 - 235 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: مواردزیرمربوط به کدامیک ازانتخاب های دردسترس درآمیخته دیجیتالی برای ساخت ترافیک می باشد؟ "حضوردرسامانه-رسانه های اجتماعی-حمایت ازبرند "


#702

صفحه: 64 - 64 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: استفاده ازکمیسیون براساس نسبت فروش ویا یک مقدارثابت که کسب درآمد ازیک تاجرراپشتیبانی می کند،چه نامیده می شود؟


#1315

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پايان ترم 981


سوال: فردی که به طراحی و سفارشی سازی محصولاتی که خریداری میکنند کمک می کند چه نامیده میشود؟