سامانه کافه سوال

این وبسایت جهت ارائه نمونه سوال های دروس مختلف امتحانی دانشگاه پیام نور ایجاد شده است. هدف اصلی این وبسایت ارئه ی خدمات نمونه سوال پایان ترم و همچنین ارائه ی آمار سوال های طرح شده در سال های گذشته براساس شماره صفحه، شماره فصل و همچنین سال طرح سوال می باشد. جهت استفاده از این خدمات می توانید از پنل کاربری و عضویت در سایت از این خدمات استفاده کنید.